Informace

Kontakt

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 až § 20d – § 20m zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se poskytuje spotřebiteli (klientu) tato informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, ze smlouvy o dodávce zboží nebo služeb (dále jen „spotřebitelský spor“). V případě, že dojde mezi společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) – COI

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese Řešení sporů online | Evropská komise (europa.eu).