Pohřební služby města Jihlavy

Poskytujeme komplexní služby spojené se smuteční událostí pro celý jihlavský region.

Pohřební služby

Poskytujeme komplexní služby spojené se smuteční událostí pro celý jihlavský region.

Společnost SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s. r. o. zajišťuje vše potřebné pro důstojné vyřízení pohřbu. Provozujeme pohřební službu, jsme správci pohřebišť, a to Ústředního hřbitova, hřbitova Kalvárie a Urnového háje a provozujeme jihlavské krematorium. Poskytujeme komplexní služby spojené se smuteční událostí pro celý jihlavský region.

Zajišťujeme nepřetržitou pohotovost pro převozy zemřelých včetně dálkových a zahraničních převozů) a poradenství pro pozůstalé. Zajišťujeme pohřby do země nebo žehem.

Nabízíme profesionální přístup, korektní jednání a více než 30 letou zkušenost v oboru pohřebnictví. Jsme členem Sdružení pohřebnictví v ČR. Naše společnost je držiteli potřebných autorizací.

Co dělat když?

Postup při úmrtí blízkého člověka

Úmrtí doma
 • nejprve přivolejte lékaře na lince 155, který vystaví list o prohlídce zemřelého, tzv. ohledací list, nezbytný pro vypravení pohřbu
 • poté zajistěte odvoz zesnulého prostřednictvím naší NON-STOP pohotovosti pro převoz zemřelých tel. 603 243 232, 603 243 233
 • v jedné z našich kanceláří sjednejte pohřeb a zajistěte poslední rozloučení se zesnulým při smutečním obřadu
 • další služby budou provedeny na základě Vaší objednávky naší pohřební službou
Úmrtí v nemocnici nebo sociálním zařízení
 • přivolání lékaře a vystavení listu o prohlídce zemřelého a jeho dočasné uložení zajistí nemocnice nebo sociální zařízení
 • v jedné z našich kanceláří sjednejte pohřeb a zajistěte poslední rozloučení se zesnulým při smutečním obřadu
 • další služby budou provedeny na základě Vaší objednávky naší pohřební službou

Informace pro objednatele pohřbu

K vyřízení pohřbu budete potřebovat

 • občanský průkaz objednatele pohřbu
 • občanský průkaz zemřelého
 • rodný list zemřelého
 • oddací list zemřelého
 • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny zemřelého
 • oblečení pro zemřelého (v případě předání cenností si vždy vyžádejte potvrzení)
 • zálohu ve výši 10.000 Kč (možno hradit bezhotovostně platební kartou)
 • potvrzení o vyřizování pohřbu nebo potvrzení o účasti na pohřbu vystaví pohřební služba

Další informace

 • list o prohlídce zesnulého spolu s rodným listem, oddacím listem, občanským průkazem a kartičkou pojišťovny zesnulého předáte naší pohřební službě, která veškeré úkony na matrice v místě úmrtí a vystavení úmrtního listu zařídí za Vás
 • úmrtní list poté obdržíte poštou na adresu objednatele pohřbu
 • v případě pohřbu v kostele je nutné dohodnout termín pohřbu jak s naší pohřební službou, tak s příslušným knězem
 • v případě pohřbu do země domluvíte výkop hrobu na hřbitově při sjednání pohřbu přímo v naší pohřební službě
 • žádost o vyřízení vdovského a sirotčího důchodu po zemřelých, kteří byli důchodci nebo bez zaměstnání lze vyřídit na České správě sociálního zabezpečení, ostatní pak u zaměstnavatele, kde byl zesnulý zaměstnán